English

دومین کنگره مشترک قلب

قابل توجه همکاران گرامی

دومین کمگره مشترک قلب در سالن اجلاس از 6 تا 9 اسفند برگزار می شود. جلسات اخلاق پزشکی و راهنمایی نوشتن مقالات پزشکی در کنگره گنجانده شده است. از شما دعوت میشود در این همایش شرکت نمایید

جلسه علمی تشخیص و درمان بیماری پمپه

این جلسه در مرکز طبی کودکان از ساعت 14-17 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 برگزار میشود.